Success
Direct Challenge

ร่วมรักษาคุมาโนะโคะโด เส้นทางแสวงบุญมรดกโลกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคุมาโนะ

คุมาโนะโคะโด เส้นทางแสวงบุญมรดกโลกกำลังได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี เราจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาตินับพันปีของคุมาโนะโคะโดให้สืบต่อไป

901,901บาท ระดมทุนได้แล้ว
154% เป้าหมายสำเร็จ เป้าหมาย: 585,080บาท
people 226 supporters
watch_later สิ้นสุด

เกี่ยวกับสำนักงานการท่องเที่ยวคุมาโนะ เมืองทานาเบะ

พวกเรา Tanabe City Kumano Tourism Bureau สำนักงานการท่องเที่ยวคุมาโนะ เมืองทานาเบะ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของกระทรวงท่องเที่ยว เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือของรัฐ สมาคมการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ชาวเมือง และนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ เน้นสนับสนุนการพัฒนาเมืองและทำนุบำรุงคุมาโนะโคะโด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเพื่อให้กลายเป็นสถานที่เที่ยวอันมีคุณภาพพร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก

 

คุมาโนะโคะโด

คุมาโนะโคะโดอยู่บนคาบสมุทรคิอิ เป็นชื่อเรียกเส้นทางเดินแสวงบุญเชื่อมคุมาโนะซันซัง (Kumano Sanzan) 3 ศาลเจ้าใหญ่แห่งคุมาโนะ ประกอบด้วย คุมาโนะฮงกูไทชะ คุมาโนะฮายาทามะไทชะ และ คุมาโนะนาจิไทชะ มีผู้คนมากมายไม่ว่าพระจักรพรรดิ ขุนนาง หรือชาวบ้านทั่วไปที่มุ่งมายังเส้นทางนี้ตั้งแต่อดีตกว่า 1 พันปีก่อน กระทั่งที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2004 ภายใต้ชื่อ เส้นทางแสวงบุญและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งทิวเขาคิอิ

ปัจจุบันถือเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือน

 

ความเป็นมาของคุมาโนะโคะโด

ทำไมคุมาโนะโคะโดถึงได้รับความสนใจจากทั่วโลก

ตามตำนานญี่ปุ่นเชื่อว่าดินแดนคุมาโนะคือสถานที่แรกที่องค์ปฐมจักรพรรรดิจินมุได้เสด็จลงมายังญี่ปุ่น ประกอบกับความเชื่อด้านศาสนาจากลัทธิชินโต ที่เชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งธรรมชาติ ได้หลอมรวมเข้ากับศาสนาพุทธที่เผยแผ่เข้ามาราวศตวรรษที่ 6 กลายเป็นความเชื่อแบบพุทธชินโต ทำให้คุมาโนะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่อดีต

แถวเดินของผู้คนที่เรียงยาวไปตามทางคือสิ่งยืนยันความมีชื่อเสียงของ จนบ้างก็เรียกกันว่าขบวนมดแสวงบุญแห่งคุมาโนะ ว่ากันว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องญี่ปุ่น

ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีผู้คนหลากหลายมุ่งมั่นมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคุมาโนะ บ้างหวังการเยียวยาจิตใจ บ้างหวังการเริ่มต้นใหม่ผ่านการแสวงบุญ และย่ำเดินไปบนเส้นทางนี้ไม่ต่างจากเมื่อ 1 พันปีก่อน

 

ปัญหาของคุมาโนะโคะโด

ทิวเขาคิอิที่เส้นทางคุมาโนะโคะโดทอดผ่านนี้มีฝนตกชุกและไต้ฝุ่นพัดผ่านบ่อย แม้จะทำการปรับปรุงดูแลรักษามาโดยตลอด แต่ผลกระทบจากภัยพิบัติเหล่านี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนบางครั้งถึงกับทำให้เส้นทางบางส่วนผ่านไม่ได้

ทางรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นจะรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบเส้นทาง ทำป้ายบอกทาง และการซ่อมแซมทั้งหลาย แต่งบประมาณที่มีก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะรักษาธรรมชาติอันล้ำค่าของคุมาโนะโคะไดได้อย่างทั่วถึง

 

เพื่อคุมาโนะโคะโดในอีก 1,000 ปีข้างหน้า

พวกเราคิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังสืบสานวัฒนธรรมและความงามร่วมพันปีของคุมาโนะโคะโด และส่งต่อไปยังอนาคตในอีก 1 พันปีข้างหน้า

เงินที่ทุกท่านสนับสนุนจะนำไปใช้ปรับปรุงและดูแลรักษาเส้นทางคุมาโนะโคะโด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยสำหรับทุกคน

ตัวอย่างการใช้เงินสนับสนุน

  • ตรวจสอบเส้นทางและป้ายบอกทาง
  • ซ่อมแซมเส้นทางที่เสียหายและติดตั้งป้ายบอกทาง
  • จัดทำและปรับปรุงแผนผังเส้นทางคุมาโนะโคะโด
  • จัดกิจกรรมเดินสนับสนุนการซ่อมแซมคุมาโนะโคะโดร่วมกับศูนย์มรดกโลกวาคายามะ
  • สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเพื่อร่วมรักษามรดกโลกคุมาโนะโคะโด และดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคุมาโนะจากทุกท่าน


รายการสินค้า