Japan Tomorrow Crowdfunding by MATCHA
Japan Tomorrow Crowdfunding by MATCHA

ส่งความคิดถึง
ข้ามมหาสมุทร

ค้นหาโครงการ

Japan Tomorrow คืออะไร?

ไวรัสแบ่งแยกโลกของเรา ทำให้การเดินทางไปมาระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก
ทว่าในสถานการณ์แบบนี้ พวกเราที่ MATCHA ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกคิดถึงและอยากมาญี่ปุ่นจากผู้คนมากมาย

พวกเราเองก็หวังอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่ ประเพณีล้ำค่า สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นที่มากเกินคาดหวัง

พวกเราชาว MATCHA คิดว่าตอนนี้ล่ะคือจังหวะที่เราจะขุดค้นหาสมบัติอันมีเสน่ห์ซึ่งยังหลับไหลอยู่ของญี่ปุ่น แล้วนำออกมาให้แนะนำผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก
เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และหลงเหลือเป็น "วัฒนธรรมอันล้ำค่า" สืบไป

MATCHA จึงริเริ่มโครงการ Japan Tomorrow ในรูปแบบของคราวด์ฟันดิ้ง
ด้วยความหวังจะประสานความรู้สึก "คิดถึงญี่ปุ่น" ของคนทั่วโลกเข้ากับ "ความคิดถึงชาวต่างชาติ" ในใจคนญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน

แม้สถานการณ์จะยังไม่สะดวกในการเดินไปญี่ปุ่นอีกสักพัก
แต่หากเป็น "ความคิดถึง" ล่ะก็ สามารถส่งถึงกันได้อย่างแน่นอน

รู้จักกับคราวด์ฟันดิ้ง (Crowdfunding)
รู้จักกับคราวด์ฟันดิ้ง (Crowdfunding)
คราวด์ฟันดิ้งคือบริการระดมทุน ที่ให้เจ้าของโครงการก่อตั้งโครงการขึ้นมา แล้วเปิดให้ผู้สนับสนุนทำการสนับสนุน (ซื้อสินค้าบริการ) และได้รับบริการ กิจกรรม สิ่งของ และอื่นๆ เป็นสิ่งตอบแทน
ประเภทของคราวด์ฟันดิ้งมีหลายประเภท เช่น ประเภทซื้อสินค้าบริการ ประเภทบริจาค ประเภทความช่วยเหลือทางการเงิน และอื่นๆ ส่วนบริการ Japan Tomorrow นี้เป็นแบบ "ซื้อสินค้าบริการ"

มีโครงการแบบไหนให้สนับสนุนบ้าง

กิจกรรมประสบการณ์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

ช่วยเหลือสถานที่ประสบภัย

ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและนานาชาติ

ค้นหาโครงการ

ประเภทของโครงการ

ประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย (All or Nothing)
โครงการประเภทนี้จะต้องระดมทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงจะมีการส่งมอบเงินและดำเนินการโครงการ
ประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ (Direct Challenge)
โครงการประเภทนี้แม้จะระดมเงินได้น้อยกว่าเป้าหมาย แต่จะมีการส่งมอบเงินและดำเนินการตามโครงการ

วิธีการสนับสนุน

STEP 01
หาโครงการที่ต้องการสนับสนุน
STEP 02
สมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุน
STEP 03
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
STEP 04
รับสิ่งตอบแทนจากเจ้าของโครงการที่คุณสนับสนุน

เปลี่ยนความคิดถึงของคุณเป็นพลังส่งต่อให้กับญี่ปุ่น
เพื่อเปลี่ยนการเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งหน้าของคุณกลายเป็นทริปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันแสนงดงามที่จะไม่มีวันลืมเลือน

ค้นหาโครงการ